ร่วมงานกับเรา

เชิญมาร่วมงานกับเรา

หากคุณคือคนรุ่นใหม่ พร้อมที่จะเรียนรู้ รักความก้าวหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร. 02 296 9700 ต่อ 9712 (คุณเสาวลักษณ์)

วิธีการสมัคร ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่ personnel@creatuscorp.com

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, การผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถทำ Project Proposal และ การคำนวณ Return on Investment นำเสนอลูกค้าได้
 4. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูดในการใช้งานติดต่อสื่อสาร
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 6. มีรถยนต์ส่วนตัว
 7. หากมีประสบการณ์ในการนำเสนอสินค้า และเทคโนโลยีในรูปแบบโซลูชั่นให้กับลูกค้าในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน : 

 • เปิดตลาด และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งรายใหม่และรายเก่า เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหากับลูกค้าอย่างยั่งยืน
 • มีหน้าที่นำเสนอโซลูชั่น และการทดสอบสินค้าให้กับลูกค้า
 • สามารถทำการคำนวณ Return on Investment เบื้องต้นให้กับลูกค้า เพื่อประกอบการขาย
 • เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ และ โซลูชั่นใหม่ๆที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ เพื่อสามารถนำไปนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
 • วางแผนงานขาย และผลักดันยอดขายให้ตรงตามเป้าการขายที่ได้มีการกำหนดไว้
 • ร่วมงานแสดงสินค้า เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้
 • ช่วยเหลือทีมงานในทีมในการสนับสนุนงานขายให้สำเร็จลุล่วง
 • รายงานความคืบหน้า สถานะ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการขายกับผู้บังคับบัญชารายสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม

Responsibilities:

 1. Supporting team members with day to day tasks and coordinating projects and activities
 2. Generating idea for all marketing materials, such as events, brochures, direct mail, websites, and social media
 3. Managing ongoing work flow of all marketing activities
 4. Assisting in planning effective marketing campaigns
 5. Analyzing and monitoring the market, demand, and competition

Skills:

 • Less than 4 years of experiences  (but fresh graduate are welcome)
 • Fluent in English
 • Good teamwork skills
 • Communication skills
 • Adaptability
 • Creativity

ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Software Developer

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป  (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science / Computer Engineer
 3. มีประสบการณ์ในการเป็น Programmer อย่างน้อย 2 ปี
 4. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา ASP, C#, Microsoft Visual C++, Crystal Report, Oracle, SQL Server, My SQL, MS-Access และ Windows ได้เป็นอย่างดี
 5. ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป  (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 2. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์  หรือ Computer Science / Computer Engineer
 3. มีประสบการณ์ในงาน Service
 4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว  สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 5. บริษัทฯ มีคอมมิชชั่น  เบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์  และค่าน้ำมันให้