Event

งานแสดงสินค้า PROPAK ASIA 2017 วันที่ 14 – 17 มิถุนายน นี้

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านมารู้จักและพร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้สำหรับอุตสาหกรรม ในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 2017 ในงาน Propak Asia 2017  วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2017

เชิญชมการจำลองนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Security 4.0

เชิญชมการจำลองนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Security 4.0

  • เครื่องตรวจจับโลหะและเอกซเรย์ ที่สนามบินชั้นนำยอมรับ
  • ระบบจัดการเงินสดอัตโนมัติ
  • ระบบกันขโมยในร้านค้า
  • เครื่องทำลายข้อมูลในองค์กรทุกรูปแบบ
  • นวัตกรรมกุญแจ กลไกอิเล็กทรอนิกส์