Event

ภาพบรรยากาศ CSR บริษัทในเครือ C Group และ x Unlock Unwrap

  

วันอังคาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 พวกเราชาว C Group x Unlock Unwrap

ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรม CSR #Createhappiness  โดยการมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

บ้านสายรุ้ง มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ จังหวัดนนทบุรี
ด้วยรักและพร้อมจะแบ่งปันหัวใจอาสา หัวใจที่อยากเห็นสังคมงดงาม แสวงหาความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าช่วยเหลือ
และเติมเต็ม ส่วนที่สังคมยังต้องการ คนกล้าคิด และกล้าทำเหล่านี้ด้วยนะคะ/ครับ

ภาพบรรยากาศ CSR บริษัทในเครือ C Group และ มูลนิธิหมื่นทวีฟ้าสดใส

   
   

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 พวกเราชาว C Group และมูลนิธิ “หมื่นทวีฟ้าสดใส”

ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรม CSR #Createhappiness  จัดทำโครงการแบ่งปันความสุข แบ่งปันรอยยิ้ม
เราได้จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ รับประทานอาหารกลางวัน แบ่งปันอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า และทาสีสนามเด็กเล่นใหม่ให้กับน้องๆ
กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เราได้เห็น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

ณ โรงเรียนนบ้านคลองพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ด้วยรักและพร้อมจะแบ่งปันหัวใจอาสา หัวใจที่อยากเห็นสังคมงดงาม แสวงหาความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าช่วยเหลือ
และเติมเต็ม ส่วนที่สังคมยังต้องการ คนกล้าคิด และกล้าทำเหล่านี้ด้วยนะคะ/ครับ

 

งานแสดงสินค้า PROPAK ASIA 2017 วันที่ 14 – 17 มิถุนายน นี้

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านมารู้จักและพร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้สำหรับอุตสาหกรรม ในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 2017 ในงาน Propak Asia 2017  วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2017

เชิญชมการจำลองนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Security 4.0

เชิญชมการจำลองนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Security 4.0

  • เครื่องตรวจจับโลหะและเอกซเรย์ ที่สนามบินชั้นนำยอมรับ
  • ระบบจัดการเงินสดอัตโนมัติ
  • ระบบกันขโมยในร้านค้า
  • เครื่องทำลายข้อมูลในองค์กรทุกรูปแบบ
  • นวัตกรรมกุญแจ กลไกอิเล็กทรอนิกส์