Tag - News

ครีเอตุสฯ ร่วมจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ครีเอตุสฯ ร่วมจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จากปัญหาวิกฤติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพพร้อมจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน นอกจากนี้ยังมีการกระจายถุงยังชีพไปยังโรงเรียนต่างๆ และ บนเขา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ห่างไกลการช่วยเหลือ