Security

เชิญชมการจำลองนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Security 4.0

เชิญชมการจำลองนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Security 4.0

  • เครื่องตรวจจับโลหะและเอกซเรย์ ที่สนามบินชั้นนำยอมรับ
  • ระบบจัดการเงินสดอัตโนมัติ
  • ระบบกันขโมยในร้านค้า
  • เครื่องทำลายข้อมูลในองค์กรทุกรูปแบบ
  • นวัตกรรมกุญแจ กลไกอิเล็กทรอนิกส์